Jak często słyszymy od kogoś, że „ta czynność to strata czasu, ale trzeba ją wykonać”? Papierkologia, oczekiwanie na akceptację, przenoszenie rzeczy z miejsca na miejsce. Każda czynność, która pochłania czas, a nie dodaje wartości do finalnego produktu, to marnotrawstwo – czyli inaczej (po japońsku) muda.

Wyeliminować to, co nie dodaje wartości

W każdym procesie tworzenia produktu czy usługi mamy do czynienia z generowaniem wartości dodanej (tym, za co klient jest skłonny nam zapłacić), które przeplatane jest czynnościami, które nie tworzą tej wartości. Bycie Lean polega na tym, by identyfikować i eliminować to, co jest zbędne z punktu widzenia tworzenia wartości.

To właśnie straty zajmują większość czasu w procesie produkcyjnym – coś, co nie dodaje wartości do końcowego produktu, może kosztować firmę nawet 50-90% czasu jej pracowników! Wydaje się to niewiarygodne? A jednak te firmy, które wdrożyły u siebie strategiczne podejście do Lean stanowią doskonały przykład na to, jak nieustanna identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa mogą prowadzić do wzrostu konkurencyjności. Firmy, które marnują swój czas i środki na to, co nie jest konieczne, zmniejszają swój zysk i obciążają pracowników dodatkową pracą. Należy zatem szukać takich rozwiązań, by eliminować wszelkie marnotrawstwo i skupić się na czynnościach dodających wartość.

Na tropie marnotrawstw

W Leanpassion pomagamy klientom identyfikować i eliminować marnotrawstwa, m.in. w trakcie Leanspiratora Sherlock Waste. W ramach gry pracownicy otrzymują specjalne karty 9 marnotrawstw i wyruszają w niezwykłą drogę w poszukiwaniu utraconej wartości. Podczas zabawy poznają rodzaje marnotrawstwa i uczą się rozpoznawać je w swojej codziennej pracy. Dzięki wsparciu ekspertów próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jak je wyeliminować. Dla najdociekliwszych detektywów przewidziana jest nagroda. Co ważne, eliminacja marnotrawstw może zostać łatwo włączona w sposób funkcjonowania organizacji dzięki specjalnej aplikacji, w której wszelkie muda mogą raportować pracownicy. W ten sposób wszyscy przyczyniają się do znacznych oszczędności w firmie.

Sherlock Waste to tylko jeden z Leanspiratorów – ze wszystkimi zapoznać się można tutaj.

Od niedawna umożliwiamy firmom eliminację marnotrawstw dzięki technologicznemu wsparciu aplikacji Sherlock Waste. Więcej informacji znajdziesz tutaj i tutaj.

600x600-4

 

9 muda

Różni praktycy i teoretycy Lean wymieniają różną ilość i rodzaje muda. Naszym zdaniem marnotrawstw jest 9 rodzajów i są nimi:
1. Nadprodukcja
2. Oczekiwanie
3. Zbędne zapasy
4. Zbędny ruch i transport
5. Nadmierne przetwarzanie
6. Zmarnowany potencjał
7. Poprawianie braków i błędów
8. Szukanie i wyjaśnianie
9. Obwinianie

Zrzut ekranu 2017-06-14 o 23.26.25

NADPRODUKCJA
Czyli wyprzedzanie potrzeb – produkowanie więcej, wcześniej, szybciej niż jest to potrzebne, co generuje zapasy, które muszą być następnie magazynowe. Taki sposób pracy powoduje duże zakłócenia w procesie i generuje niepotrzebne koszty.

OCZEKIWANIE
Czas spędzony na czekaniu na: współpracowników, podpisy i zatwierdzenia, raporty, informacje, zawieszenia i awarie systemu to czas zmarnowany. Powoduje to długie przepływy w procesie i wydłużone cykle produkcyjne, opóźnienia z dostawą do klientów i zawalanie terminów. Oczekiwanie występuje za każdym razem, gdy chcemy coś zrobić, lecz nie jesteśmy w stanie z przyczyn od nas niezależnych.

ZBĘDNE ZAPASY
Zarówno produkty gotowe, produkty w toku, półfabrykaty, części i dostawy, które trzymane są w zapasie, nie dodają żadnej wartości w procesie produkcyjnym – generują za to koszty konieczności ich magazynowania. Zapasy trzeba składować, administrować nimi i zarządzać, a część z nich wyrzucić ze względu na datę ważności.

ZBĘDNY RUCH I TRANSPORT
Wszystkie ruchy pracowników, materiałów lub informacji, które nie tworzą wartości dodanej do oferowanej usługi czy produktu oznaczają zmarnowany czas, wysiłek i rosnące koszty. Zła organizacja może wynikać ze źle zaprojektowanych stanowisk pracy, bałaganu, braku procedur czy nieprzemyślanego procesu wynikającego z braku obecności zarządzających w Gemba.

NADMIERNE PRZETWARZANIE
Każde dodatkowe przetwarzanie lub wysiłek, nietworzący wartości dodanej do usługi to nadmierne komplikowanie, które należy wyeliminować. Nadmierne przetwarzanie może być spowodowane przez nieodpowiednią synchronizację procesów oraz czynności wykonywanych w ich obrębie, a także niezrozumienie tego, jakie są oczekiwania klienta.

ZMARNOWANY POTENCJAŁ
Pracownicy, którzy robią coś innego zamiast tego, co powinni, są równoznaczni ze spadkiem efektywności, wstrzymaniem projektów czy niezrealizowaniem pomysłów i niewykorzystaniem ich potencjału. Zamiast zajmować się pracą – zajmują się jej marnotrawieniem.

POPRAWIANIE BRAKÓW I BŁĘDÓW
Produkty, których jakość odbiega od tego, co jest oczekiwane, błędy pracowników czy dostawy wadliwych komponentów powodują powstawanie braków i błędów — czyli czegoś, co nie spełniają wymagań klientów. Przyczynami błędów są niskie kwalifikacje pracowników, brak szkoleń, wadliwie działający sprzęt.

SZUKANIE I WYJAŚNIANIE
Czas stracony na poszukiwaniu lub wyjaśnianiu informacji, dokumentacji, decyzji to efekt braku procedur, jasnego przepływu informacji i nieuporządkowanego procesu. Każdy element niezbędny do realizacji danego etapu procesu powinien być gotowy, zanim nadejdzie jego kolej.

OBWINIANIE
Wysiłek poświęcony na poszukiwanie winnych osób, a nie na rozwiązywaniu problemów z procesem to czyste marnotrawstwo. Szukanie kozła ofiarnego nie powinno mieć dla nas znaczenia – najważniejsze jest wyeliminowanie zidentyfikowanego problemu, a nie odnalezienie osoby, która przyczyniła się do jego powstania.

Co zrobić po zidentyfikowaniu i wyeliminowaniu marnotrawstw, które rozgościły się w firmie? Nie eliminujemy marnotrawstw po to, by eliminować ludzi. To najpowszechniejszy błąd towarzyszący myśleniu o Lean. W odzyskanym czasie można pracować dokładniej nad tym, co stanowi wartość dodaną – a tym samym tę wartość pomnażać. Strategia Lean to zaangażowanie wszystkich pracowników we wspólne zwyciężanie i budowanie przewagi konkurencyjnej. Dopóki wszyscy pracownicy nie są zaangażowani w identyfikację i eliminację marnotrawstwa, dopóty firma nie jest Lean.

sherlockwaste

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo