Z problemem tym zmagają się organizacje na wszystkich rynkach świata. Tymczasem bez zaangażowania pracowników, żadna firma nie osiągnie znaczących wzrostów.

zaangazowanie2-001Właśnie dlatego motywowanie i zwiększanie zaangażowania pracowników stanowi tak ważne wyzwanie stojące przed liderami i menedżerami. W Polsce tylko 18% ludzi odczuwa satysfakcję z pracy, jak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Gallupa (— czytaj: raport State of The Global Workplace). Reszta przychodzi do pracy, bo nie ma innego wyjścia, musi zarabiać. Problem ten stanowi jedną z kluczowych patologii występujących w organizacjach na całym świecie (w zależności od regionu, dane te nieco się różnią, jednak wskaźnik usatysfakcjonowanych pracowników zawsze oscyluje wokół zaledwie kilkunastu procent).

Kiedy zarząd zna kontekst biznesowy…

Niezależnie od licznych propozycji i rozwiązań czy motywatorów obejmujących działania HR, problem leży w świadomości pracowników, autonomii i roli jaką spełniają. Kiedy nie znają wspólnych dla całej organizacji, trudno oczekiwać od nich zaangażowania. Jak w każdej sferze życia — nie widząc efektów działań, znacznie łatwiej się frustrujemy, zniechęcamy, energia i zaangażowanie lecą w dół. Jeśli jednak zyskujemy sens wykonywanej pracy — przekładającej się na realne efekty — postawa znacząco się zmienia. Innymi słowy, ludzie muszą znać odpowiedź na pytanie „dlaczego?”. Po co istnieje firma, w której pracują, czemu służy jej działalność, jaką wartość wnosi ona do świata (w czym go ulepsza). W kolejnym zaś kroku pracownicy muszą znaleźć odpowiedź na pytanie „jak?”, uzyskując jednocześnie wpływ na procesy będące ich udziałem.

Pracownicy uzyskują wpływ proces

jak-001W strategicznym podejściu do lean — transformacji, która prowadzi do stałego doskonalenia procesów — wszyscy uczestniczą w zwiększaniu wartości dodanej adresowanej do klienta (dostarczają to, za klient skłonny jest zapłacić).
O ile udzielenie odpowiedzi w kwestii „dlaczego?” należy do zarządu, to na pytanie „jak?” odpowiadają wszyscy pracownicy. Oznacza to, że zarząd dokonuje refleksji strategicznej, której wynikiem jest zrozumienie kontekstu biznesowego organizacji. Dzięki temu mogą zakomunikować wszystkim pracownikom jasno sformułowane: misję, wizję, wartości. Pracownicy — udzielając odpowiedzi na pytanie, jak chcą dostarczać wartość — wskazują wspólny kierunek organizacji. Przy wsparciu liderów.
Nikt inny bowiem nie zna lepiej procesów, niż uczestniczący w nich pracownicy. Ich doświadczenie i kompetencje pozwalają poprawiać procesy poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstw (tym samym — zwiększać wartość dodaną).
Ludzie mający realny wpływ na swoją pracą, są zmotywowani i zaangażowani — wiedzą, w czym uczestniczą, mogą mieć udział w doskonaleniu procesu i rzeczywiście przyczyniać się do osiągania wspólnych celów.

 partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo