Transformacja to nie projekt – to długotrwały proces. Aby miała szanse powodzenia, musimy spełnić kilka warunków docelowych. Jakich? Przedstawiamy 5 warunków docelowych udanej transformacji, zgodnie z metodologią Leanpassion.

partnerem-merytorycznym2

1. 100% członków zarządu wierzy, rozumie i wspiera kontekst biznesowy

Rolą liderów i członków zarządów jest tworzyć misję, wizję i wyznaczać kierunki strategicznego rozwoju organizacji. Oznacza to, że w praktyce powinni oni jednakowo rozumieć fundamenty, na których opiera się organizacja; zapytani o misję, wizję i cele — udzielać jednakowej odpowiedzi. Tymczasem zdecydowana większość z nich (aż 95%, wg audytu Strategii Lean, Leanpassion, 2013-2016) nie zna misji, wizji i celów strategicznych.

Jest to o tyle ważne, że od postawy lidera zależy to, czy pracownicy są zmotywowani i zaangażowani. Trudno więc oczekiwać, żeby organizacja doskonaliła się i rosła, kiedy nie jest spełniony tak kluczowy warunek. Dlatego właśnie każdą transformację zaczynamy od refleksji strategicznej i pracy nad misją, wizją i celami strategicznymi firmy.

2. Pracownicy decydują, w jaki sposób procesy wspierają kontekst biznesowy

Badania Instytutu Gallupa wskazują, że tylko kilkanaście procent ludzi lubi swoją pracę. Ponad 85% zatrudnionych chodzi do pracy, bo musi, dla pieniędzy, bo nie ma wyjścia. Z pracodawcami łączą ich relacje typowo transakcyjne.

Tymczasem ludzie mający wpływ na swoją pracę są znacznie bardziej zmotywowani i zaangażowani – widzą sens w zadaniach, które im się powierza. Rozumieją też wspólne cele organizacji. To oni ustają kierunek dla procesów, a więc decydują, w jaki sposób chcą dostarczać wartość dodaną – to, za co klient skłonny jest zapłacić. To ludzie mają zdecydować, jak chcą pracować, jak chcą dostarczać wartość dodaną. To zwykle oni wiedzą, jak można najlepiej pracować i wpadają na najlepsze pomysły usprawnień.

Bez zrozumienia, że każdy pracownik ma pewną rolę do spełnienia w procesie, dostarcza wartość i ma swój wkład w realizację wspólnych celów — nie sposób zadbać o właściwą kulturę organizacyjną i zbudować reguły, wedle których wszyscy zaangażowani są w identyfikację i eliminację marnotrawstwa.

3. 100% interesariuszy zgadza się co do stanu obecnego (jaka część procesu — podana w procentach — stanowi wartość dodaną).

Większość procesów w organizacjach nigdy nie zostało zmierzonych, a decyzje biznesowe podejmowane są w oparciu o opinie, a nie fakty. Zamiast zarządzać zza biurka, menadżerowie powinni udać się do gemba (z jap. miejsce, gdzie odbywa się proces) i dokładnie przyjrzeć się procesowi – co stanowi w nim wartość dodaną, a co jest marnotrawstwem. Zwróćmy uwagę, że proces to szereg czynności, które zmierzają do realizacji zadania (wykonania zlecenia na rzecz klienta). Jeśli spojrzymy na procesy biznesowe we własnej organizacji z perspektywy klienta, przekonamy się, że wartość dodaną stanowi mniejszość. Zatem kluczem do wygrywania na rynku nie jest usprawnianie tego, co wykonujemy przez krótki czas, lecz eliminacja pozostałych czynności (marnotrawstw właśnie!).

4. 100% liderów przewodzi na podstawie: 7 kroków kaskadowania strategii 3 elementów zarządzania wizualnego, 4 etapy rozwoju ludzi i zespołów

W organizacji przykład zawsze idzie z góry. Kiedy liderzy improwizują, trudno spodziewać się właściwych postaw od pracowników. Dlatego niezbędne staje się wypracowanie jednego standardu przywództwa, by wszyscy liderzy działali każdego dnia w ten sam sposób. Dzięki temu pracownik wie, wedle jakich standardów działa organizacja (w tym, jak funkcjonują procesy decyzyjne); nie jest zaskakiwany każdego dnia postawą czy poleceniem przełożonych. Zna obowiązujące w firmie „reguły gry”. W wypracowaniu standardów przywództwa liderom pomaga:
— 7 kroków kaskadowania strategii – wszyscy mają dzięki temu wspólne cele;
— 3 elementy zarządzania wizualnego – wszystko widać jak na dłoni i nikt niczego się nie domyśla;
— 4 etapy rozwoju ludzi i zespołów – każdy, zgodnie ze swoją rolą, zaangażowany jest w realizację strategii.

5. Pracownicy nie mogą doczekać się poniedziałku, a nie piątku.

Trzeba pamiętać, że transformacja nie jest projektem (czymś, co ma swój koniec, po którym ogłaszamy sukces i… wracamy do starych przyzwyczajeń). Doskonalenie powinno być na stałe wpisane w biznes. Właściwe zarządzanie to nic innego jak ciągłe rozwiązywanie problemów.

W ten sposób:
— pracownicy są zaangażowani i zmotywowani, wszyscy rozwiązują problemy w procesach, w których uczestniczą – są zaangażowani w identyfikację i eliminację marnotrawstw;
— występuje relacja mentor-uczeń, a więc pracownik może liczyć na wsparcie lidera, który stale jest w gemba (tam, gdzie przebiega proces);
— pracownik jest zmotywowany i zaangażowany, bo wie w czym uczestniczy; zna odpowiedź na pytanie „Dlaczego?” — po co istnieje firma, jaka jest jej misja i wizja; ma wpływ na proces, w którym uczestniczy.

sprawdzam

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo