Aż 95% liderów i członków zarządów firm w Polsce nie zna misji, wizji i celów strategicznych organizacji, którą kierują.

Rolą liderów i członków zarządów jest tworzyć misję, wizję i wyznaczać kierunki strategicznego rozwoju organizacji. Oznacza to, że w praktyce powinni oni jednakowo rozumieć fundamenty na których opiera się organizacja; zapytani o misję, wizję i cele — udzielać jednakowej w ramach danej firmy odpowiedzi. Tymczasem zdecydowana większość z nich (aż 95%, wg audytu Strategii Lean, Leanpassion, 2013-2016) nie zna misji, wizji i celów strategicznych.
Jest to o tyle ważne, że od postawy lidera zależy to, czy pracownicy są zmotywowani i zaangażowani. Trudno więc oczekiwać, żeby organizacja  doskonaliła się i rosła, kiedy nie jest spełniony tak kluczowy warunek.

czlonkowiezarzadu-001

W idealnych warunkach — kiedy organizacja podlega transformacji, stając się lean — w identyfikację i eliminację marnotrawstw zaangażowani są wszyscy pracownicy, zgodnie ze swoją rolą. Znają misję, wizję, wartości, są świadomi, że uczestniczą w realizacji wspólnych celów strategicznych. Dostarczają wartości dodanej dla klientów firmy, w której pracują.
Kiedy jednak liderzy nie znają tych kluczowych wyznaczników, nie potrafią ich treści przekazać w dół. Innymi słowy, nie ma jasnej i spójnej komunikacji wewnątrz organizacji. Pierwszym pytaniem, jakie zarząd powinien sobie postawić, jest „dlaczego?”.

Dla firmy Leanpassion odpowiedzią na „dlaczego?” jest kontekst biznesowy. Ten zaś składa się z czterech elementów:
— misji;
— wizji;
— wartości (zachowań);
— celów strategicznych.

Kiedy 95% liderów nie zna misji, wizji, wartości i celów strategicznych własnej organizacji, jej procesy opanowywane są przez patologie. Jedną z nich jest właśnie brak zaangażowania pracowników. Badania wskazują, że zaledwie 18% pracowników w Polsce odczuwa satysfakcję z pracy (raport State of The Global Workplace, Instytut Gallupa 2013 – 2015), większość zaś przychodzi do pracy, ponieważ nie ma innego wyjścia.

Refleksja: Chcesz sprawdzić, czy dotyczy to twojej firmy? Napisz na kartce misję, wizję, wartości i cele strategiczne własnej organizacji.

sprawdzam

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo