Przyglądając się liderom światowych rynków, wskazać można cztery czynniki wspierające innowacje w biznesie.

Przygotowany przez Business Consulting Group coroczny raport, wskazuje najważniejsze źródła innowacji w organizacjach działających na całym świecie. Raport oparto na badaniu przeprowadzonym wśród 1500 doświadczonych menedżerów ds. innowacji. Z tej analizy wyłaniają się cztery czynniki napędzające unikalne rozwiązania, produkty i usługi.

Szybkość. Większość rozmówców BCG wskazywało tempo wdrożenia jako jedno ze źródeł przewagi. Im prędzej innowacyjne rozwiązanie zostanie przetestowane i wprowadzone na rynek — tym większe szanse na sukces (nie każda innowacja przechodzi pomyślnie konfrontację rynkową, jednakowoż nieodzowną cechą innowatora jest bycie pierwszym; każde kolejne wdrożenie jest już zaledwie naśladownictwem, udoskonaloną wersją dostępnych na rynku rozwiązań).

Lean. Jeszcze niedawno panowało wśród menedżerów przekonanie, że lean sprawdza się wyłącznie w produkcji. Tymczasem liderzy innowacji kierują się  tym podejściem także w innych obszarach. Może to dotyczyć fazy testów konsumenckich albo modelu sprzedaży. „Szczupłe” procesy sprzyjają wypracowywaniu unikalnych produktów i usług. Liderzy z rankingu BCG znacznie częściej niż w przypadku pozostałych organizacji wskazują na lean jako ważne rozwiązanie.

Platformy technologiczne. Technologie stanowią siłę napędową innowacji. Skracają czas wprowadzenia nowej oferty na rynek, pozwalają szybciej pozyskiwać wiedzę (otoczenie rynkowe, konsumpcja produktu bądź usługi) i dokonywać wszelkich korekt.

Znoszenie granic. Większość organizacji, które BCG umieściło w rankingu Top 50 innowatorów, zdolna jest opracowywać i wdrażać innowacyjne rozwiązania zarówno na swoim macierzystym rynku, jak i sąsiednich — wszędzie, gdzie firma jest obecna. Oznacza to zdolność do adaptacji unikalnych rozwiązań, które będą odpowiadać np. specyfice danego rynku czy też innym wymaganiom lokalnych klientów. Albo też, opracowywać produkty i usługi, które przez swą unikalność, gwarantują też uniwersalność.

partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo