Dobrze zaplanowany wolontariat pracowniczy powinien być wsparty skuteczną komunikacją.

Według ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaangażowanie pracowników w działania pro bono przyniesie właściwy skutek tylko pod warunkiem dobrych działań komunikacyjnych — zarówno wewnętrznych (motywujących pracowników, informujących ich o celach projektów tego typu), jak i na zewnątrz (adresowanych do partnerów i klientów, otoczenia społecznego i biznesowego etc.). Jak wynika z raportu ogłoszonego przez FOB („Komunikacja a wolontariat”) — wolontariat powinien też wpisywać się w szerszy plan działań: strategię CSR organizacji.

Korzyści z zaangażowania społecznego

Strategia odpowiedzialnego biznesu — a w jej ramach aktywność wolontariuszy — powinna mieć znaczący wpływ na kompetencje pracowników, budować umiejętność pracy w zespole, integrować i przyczyniać się do wzrostu zadowolenia i zaangażowania pracowników. Aktywność ta uwrażliwia także na problemy społeczne zatrudnionych w firmie; integracja zaś może dotyczyć nie tylko pracowników, lecz także społeczności lokalnych i miejscowych organizacji trzeciego sektora, samorządów, lokalnych liderów itd. Komunikacja jest kluczowym i integralnym elementem wolontariatu pracowniczego — zapewnia nie tylko transparentność prowadzonych działań, ale ma także duży wpływ na gotowość pracowników do ponownego zaangażowania. Wolontariat powinien być więc spoiwem, dzięki któremu pracodawcy będą mogli:
– budować wizerunek odpowiedzialnej firmy,
– doskonalić umiejętności swoich pracowników,
– zmieniać ich postrzeganie własnego miejsca pracy.

Wolontariat na zewnątrz

Komunikacji zewnętrznej dotyczącej wolontariatu nie należy postrzegać w kategoriach promocji firmy. Służy informowaniu wolontariuszy, a przede wszystkim beneficjentów o efektach już przeprowadzonych działań. Dzięki niej można dotrzeć do instytucji oraz organizacji społecznych, z którymi firma chce nawiązać współpracę. Służy też budowaniu płaszczyzny komunikacji między zaangażowanymi w pomoc, a czerpiącymi z niej korzyści. Stąd też olbrzymia rola, jaką odgrywa w komunikacji zwłaszcza aktywność w mediach społecznościowych., dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, wzajemne inspirowanie się do aktywności pro bono. „Podstawą skutecznego wolontariatu pracowniczego jest dialog, a więc rzetelna wymiana zdań, poglądów czy oczekiwań. Jeśli jest autentyczny, z pewnością tworzy przestrzeń współpracy i stymuluje do działania” — przekonuje Marzena Strzelczak, dyrektor generalna FOB.

partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo