Firmy od dawna korzystają z nowych technologii, aby usprawniać własne łańcuchy dostaw. Do tej pory jednak zmagały się z problemem spójności działań i całościowego zarządzania wszystkimi ogniwami łańcucha.

Oznacza to, że nawet jeśli organizacja wdrażała rozwiązania IT, to zaledwie w wybranym fragmencie łańcucha dostaw. Nowe narzędzia usprawniały więc jego działanie w ograniczonym zakresie. Tymczasem eksperci The Boston Consulting Group przekonują („Three Paths to Advantage with Digital Supply Chains”, BCG Perspectives, luty 2016), że te organizacje, które podejmą się całościowego zarządzania łańcuchem dostaw za pomocą spójnych, zintegrowanych rozwiązań IT, osiągają znacznie lepsze wyniki, niż konkurencja. Z badań BCG wynika, że liderzy cyfrowego zarządzania łańcuchem dostaw notują wzrosty dostępności własnych produktów na poziomie 10 punktów proc. i reagują na zmiany popytu średnio o 25% szybciej niż inni. Skuteczne wdrożenie rozwiązań IT możliwe jest dzięki spełnieniu trzech strategicznych warunków, rekomendowanych przez BCG.

Trzy obszary zmian

Wzrost wydajności. Cyfrowe rozwiązania pozwalają nawet w mniej złożonych łańcuchach dostaw osiągnąć zaskakująco dobre rezultaty. Dzięki np. Big Data, możliwe jest dużo więcej, niż kontrola aktualnych zasobów. Można trafnie prognozować wykorzystanie zasobów magazynowych i planować zaopatrzenie (tak, aby uniknąć niedoboru, ale i nadmiaru magazynowanych dóbr). To najprostsze — bo najłatwiej dostrzegalne — rozwiązanie, które zwiększa wydajność łańcucha. Weźmy pod uwagę znaczenie przejrzystości łańcucha. Dostrzeżemy walor w postaci wiedzy w czasie rzeczywistym, w jakim stopniu zapełnione są magazyny, gdzie znajdują się pojazdy transportowe albo jakie jest zużycie maszyn w produkcji bądź montażu. Olbrzymie ilości danych (rosnące nie tylko wraz z wydłużaniem się łańcucha, ale też kolejnych źródeł danych) wymagają sprawnych rozwiązań IT służących ich przetwarzaniu. Dzięki temu organizacja może uzyskiwać kompleksowy obraz całego łańcucha i na podstawie tej wiedzy trafniej zarządzać jego ogniwami.

Przykład rozwiązań: duża europejska sieć odzieżowa (przychody na poziomie 1 mld USD) wdrożyła takie rozwiązania, jak system czujników monitorujących sprzedaż w poszczególnych sklepach. Dzięki temu firma może lepiej zrozumieć szczegółowo popyt na poziomie pojedynczego sklepu (na jednym z wielu rynków). Rozwiązania te zwiększają dostępność produktów (sprawne reagowanie na potrzeby konsumentów) i ułatwiają zarządzanie dostawą i magazynowaniem zapasów. W efekcie: marka odnotowała wzrost sprzedaży na poziomie 2–3% i obniżkę kosztów dostaw o 3–5%.

Innowacja w procesach biznesowych. Niektóre z firm, dzięki rozwiązaniom informatycznym, potrafią znacząco zwiększyć efektywność poszczególnych procesów; np. zastępując dotychczasowe manualne rozwiązania zamiennikiem cyfrowym. Dobre przykłady znajdziemy wśród takich firm, jak Amazon (usprawnienia systemu e-commerce; np. zmiana zamówień bez konieczności logowania się w systemie). Ale technologie mogą usprawniać procesy na dużo większą skalę. Wykorzystując narzędzia IT, można rozlokować w newralgicznych punktach łańcucha dostaw tzw. wieże kontrolne. Działają jak przekaźniki. Gromadzą one i przesyłają w jedno miejsce dane o ruchu we fragmencie łańcucha dostaw. Łącznie jednak dają pełnię obrazu. Dzięki temu można centralnie analizować cały łańcuch, wyciągając wnioski z danych nadsyłanych z wież kontrolnych i analizowanych w czasie rzeczywistym. Zaawansowana analityka poprawia sprawność całego łańcucha dostaw, umożliwia lepsze radzenie sobie z problemami w poszczególnych jego ogniwach, a w konsekwencji — poprawia jakość i czas dostaw.

Przykład rozwiązań: globalna firma połowę swoich przychodów (3 mld USD) generuje z platformy e-commerce. Dzięki wykorzystaniu wież kontrolnych, może na bieżąco analizować zachowania konsumentów na stronie sprzedażowej (w podziale na kraje i regiony). Na podstawie tej wiedzy (sekwencji ruchów konsumentów na stronie), firma może regulować zapasy w czasie rzeczywistym, zanim dojdzie do finalizacji transakcji. Dzięki podobnym rozwiązaniom (wykorzystując dane nadsyłane z wież kontrolnych w łańcuchu dostaw), firma doskonale radzi sobie z terminowością dostaw; to zaś, jak wskazują dane historyczne, zwiększa reputację e-sklepu i buduje wolumen zakupów. Wcześniej firma wyznaczała kontrahentom termin dostawy na podstawie szacunków i nieaktualnych danych; nie potrafiła bowiem w czasie rzeczywistym gromadzić i poddawać analityce dane z różnych ogniw łańcucha dostaw.

Innowacja w procesach operacyjnych. Cyfrowi liderzy, wykorzystując rozwiązania IT, projektują i testują wciąż nowe procedury operacyjne. Dzięki innowacyjnym wdrożeniom, notują wzrosty przychodów i marż. Rozwiązania te dotyczą np. nowych ścieżek dotarcia do klienta końcowego (skracanie łańcucha dostaw) czy też decentralizacji dostaw. Firma może więc eliminować zbędne elementy z kanałów dystrybucji, automatyzując niektóre z nich. Automatyzacja ta może dotyczyć np. procesów pakowania produktów, adresowania i dzielenia na poszczególne rynki.
Zaawansowane technologie pozwalają np. montować z komponentów finalny produkt bliżej klienta końcowego niż kiedykolwiek dotąd. Dzięki temu optymalizuje się koszty transportu i lepiej gospodaruje zasobami. Rozwiązania w chmurze zaś pozwalają sprawnie zarządzać dostawami komponentów, ich montażu i dostawy do finalnych klientów.

Przykład rozwiązań: regulacje obowiązujące w USA nakazują branży farmaceutycznej nadawać każdej sztuce niektórych leków unikalny kod. Dzięki temu można śledzić całą ścieżkę każdej buteleczki leku (eliminując przy okazji nadużycia i jego fałszowanie), aż do klienta końcowego (pacjenta). A dalej — analizować poziom zużycia leku, planując dostawę do apteki, zanim zabraknie go pacjentowi.

Jak zacząć?

Firmy, które chcą dokonać cyfrowego zwrotu w swoim łańcuchu dostaw, powinny — zdaniem ekspertów BCG — postawić na zespół specjalistów, który będzie nie tylko przyglądać się własnemu łańcuchowi, poszukując w nim słabych ogniw, wymagających „ucyfrowienia”, ale także będą śledzić trendy na rynku, dotyczące innych branż. Innowacyjne rozwiązania technologiczne coraz łatwiej adaptować do własnych potrzeb. Warunkiem koniecznym jest zmiana mentalna zarządzających organizacją i zrozumienie, jak olbrzymią rolę mogą we wzroście zyskowności odegrać rozwiązania informatyczne.

partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo