Zaledwie 21% pracowników w Polsce odczuwa satysfakcję z pracy. Wynagrodzenie to dla nich drugi z najważniejszych czynników budujących satysfakcję. Numerem jeden mającym wpływ na zadowolenie jest dobry lider i przyjazna atmosfera pracy. To wyniki naszego pierwszego Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji Pracowników. Uznaliśmy, że ten temat jest w dzisiejszych czasach na tyle ważny, że musimy zorganizować kolejną edycję badania. Poszerzyliśmy jego zakres, tym razem skupiając się na metodach pomiaru satysfakcji.

Wystarczy 5 minut, żeby odpowiedzieć na pytania: http://satysfakcjazpracy1.badanie.net

Jak mierzymy satysfakcję z pracy?

Satysfakcja z pracy to czynnik wpływający m.in. na zaangażowanie i produktywność pracowników, a w efekcie na wyniki całej firmy. Na podstawie badań Gallupa organizacje z najwyższym wskaźnikiem zaangażowania i satysfakcji osiągają średnio 147% wyższy zysk na akcję w porównaniu do swojej konkurencji.

Pomiar satysfakcji nie jest jednak wcale tak prosty. Można skorzystać z różnych narzędzi badawczych, a każde z nich ma swoje plusy i minusy:

  • ankieta papierowa – jej wyniki trzeba przepisywać i kodować, a zatem jest to metoda czasochłonna, za to bez wątpienia anonimowa – chyba, że osoba przepisująca wyniki rozpozna charakter pisma pracownika.
  • ankieta internetowa – prosta w organizacji i późniejszej analizie danych, niekiedy jednak pracownicy obawiają się, że ich odpowiedzi zostaną powiązane z adresem e-mail, na który przyszła ankieta i zostaną zidentyfikowani. Na ankiety odpowiada zwykle około 50-70% pracowników.
  • wywiady indywidualne – wyglądają jak zwykle rozmowy. Jeśli przeprowadza je menedżer, pracownicy mogą czuć opór przed wyrażaniem negatywnych opinii przed przełożonym. Badanie przeprowadzone przez profesjonalnego badacza może zapewnić więcej komfortu badanym i bardziej pogłębić ich wypowiedzi, ale wymaga zatrudniania firmy zewnętrznej, która przeprowadzi takie badanie. Jest także bardziej czasochłonne, ale pozwala dotrzeć do sedna.
  • wywiady grupowe – zwane inaczej badaniami fokusowymi. W odróżnieniu od badania ankietowego, w tej metodzie nacisk położony jest na aspekty jakościowe. Doświadczony moderator jest w stanie tak pokierować rozmową, aby wydobyć prawdziwe (a nie tylko deklarowane) powody zmiany morale załogi. Minusem takich grupowych rozmów może być powstanie konfliktu pomiędzy pracownikami lub brak otwartości w towarzystwie kolegów z pracy, zatajanie swoich prawdziwych opinii i poddawanie się wpływowi grupy.

Dlaczego wyniki badań satysfakcji mogą być nieprawdziwe?

Niektórzy pracownicy nie wierzą w pozytywny wpływ badań satysfakcji i dlatego unikają brania w nich udziału, starają się odpowiadać neutralnie, a nawet w sposób losowy.

Naturalną tendencją jest zaznaczanie w ankietach odpowiedzi środkowych z unikaniem skrajności, a zjawisko to nasila się u osób niezmotywowanych i pobieżnie czytających pytania. Z kolei pracownicy, którzy obawiają się o anonimowość i skutki krytyki kierownictwa, mogą zawyżać swoje oceny ze strachu przed przełożonymi.

Istotnym czynnikiem wpływającym na rzetelność odpowiedzi jest wiara pracownika w to, że jego opinia ma znaczenie i może coś zmienić. Jeśli w przeszłości przeprowadzano badania satysfakcji, które nie poskutkowały żadnymi zmianami w firmie, pracownicy raczej niechętnie wezmą udział w kolejnym badaniu.

Ważne jest także to, kiedy przeprowadzane jest badanie. Zwykle wydarzenia z ostatniego tygodnia czy dwóch rzutują na całościową ocenę satysfakcji i jeśli takie badania nie są przeprowadzane regularnie, nie będą to miarodajne pomiary. Nie dowiemy się, jak satysfakcja zmieniała się w czasie i co na nią wpłynęło.

Wiele problemów występujących w trakcie badań pracowniczych wiąże się ze słabymi stronami samych ankiet jako narzędzi pomiarowych. Bywają one źle zaprojektowane: pytania sugerują odpowiedzi, zawierają podwójną negację, są niejasne lub pytają o kilka spraw równocześnie. Zdarza się również, że ankieta jest słabo dostosowana do celów badania i kierownictwo nie uzyska odpowiedzi, na których mogłoby mu najbardziej zależeć.

6

 

Jak widać, problem badań satysfakcji jest wielowymiarowy i niełatwy do rozwiązania. Jesteśmy ciekawi, jak w rzeczywistości pomiary satysfakcji postrzegają sami pracownicy, dlatego poświęciliśmy temu zagadnieniu naszą drugą edycję Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji Pracowników. Zachęcamy do odpowiedzi na pytania. Kliknij tu, żeby wziąć udział w badaniu.

Wyniki poznamy w październiku – na ich podstawie będzie można przebudować system badania satysfakcji we własnej organizacji i poprawić sposób mierzenia satysfakcji.

Jeśli zostawisz nam swój adres e-mail, prześlemy ci wyniki, gdy zakończymy badanie.

 
partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo