Czy — jako liderzy bądź menedżerowie — zastanawiacie się, jaką rolę w procesie pełnią jego poszczególni uczestnicy?

Większość zarządzających zespołem skupia się na terminowym „dowiezieniu” wyników. Innymi słowy, robi wszystko, aby zrealizować cele wyznaczone przez ich przełożonych. Jednak czy menedżer rozstrzyga dylemat, w jaki sposób te cele osiągać — przy maksymalnym wykorzystaniu zasobów i w zgodzie z jakimiś standardami? Tymczasem efektywność organizacji w największym stopniu zależy od ludzi. Zatem — menedżer powinien zadbać o ich postawy (zaangażowanie i zmotywowanie).

Role poszczególnych pracowników

Badania Instytutu Gallupa (State of The Global Workplace, 2013-15) wskazują, że tylko kilkanaście procent ludzi spełnia zarysowany powyżej wymóg: lubi swoją pracę. Ponad 85% zatrudnionych chodzi do pracy, bo musi, dla pieniędzy, bo nie ma wyjścia (wg Audytu Strategii Lean, 2013-16). W tym kontekście niezwykle ważne jest zrozumienie, że:
1. każdy pracownik powinien być stale zaangażowany w identyfikację i eliminację marnotrawstw (zgodnie ze swoją rolą w procesie);
2. to ludzie powinni wyznaczać kierunek dla procesów.

baner-1v6

Każdy kwestionuje status quo

To, że wszyscy powinni identyfikować i eliminować marnotrawstwa stanowi esencję podejścia lean. Zgodnie ze swoją rolą — oznacza, że każdy pracownik realizuje ściśle określone zadania w ramach pewnego procesu. I w tym zakresie powinien, wedle tego podejścia, stale kwestionować status quo. Ujmując to obrazowo — za każdym razem, gdy widzi problem, zgłaszać go np. przez podniesienie ręki. Rolą lidera jest inspirować i wspierać, nie zaś narzucać gotowe rozwiązania.

Ustalenie kierunku

Pierwszy krok w Strategii Lean polega na wypracowaniu Kontekstu biznesowego, a zadanie to spoczywa na zarządzie. W rezultacie, cały top management identycznie rozumie misję, wizję, kulturę i cele strategiczne. Tak rozumiany Kontekst biznesowy (zapisany w konkretnych liczbach — wskaźnikach, wartościach do osiągnięcia w pewnej perspektywie czasu), przekazywany jest w dół. W ten sposób przechodzimy do drugiego kroku Strategii Lean, którego podejmują się wszyscy pracownicy (Kierunek). „Ludzie ustalają kierunek dla procesów, a więc decydują, w jaki sposób chcą dostarczać wartość dodaną” — wyjaśnia Bartosz Długokęcki, COO w firmie Leanpassion. „Mówiąc obrazowo: dostarczać to, za co klient skłonny jest zapłacić. Wszystko pozostałe jest marnotrawstwem, oczywistym bądź ukrytym” — dodaje.
bart_dlugokecki —Bartosz Długokęcki, COO, Leanpassion

 

***
Bez zrozumienia, że każdy pracownik ma pewną rolę do spełnienia w procesie, dostarcza wartość i ma swój wkład w realizację wspólnych celów — nie sposób zadbać o właściwą kulturę organizacyjną i zbudować reguły, wedle których wszyscy zaangażowani są w identyfikację i eliminację marnotrawstwa. I są świadomi tego, iż mogą liczyć na wsparcie lidera.


— kr
partnerem-merytorycznym2
 

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo