Inwestycja infrastrukturalna w Londynie jest dobrym przykładem olbrzymiej roli innowacji nie tylko w produkcji, lecz i w usługach. A także — że kluczową rolę odgrywa nie narzędzie IT, lecz postawa pracowników. Innowacją w biznesie nie są same w sobie unikalne narzędzia technologiczne, lecz zdolność pracowników do współpracy, wymiany i otwartość do zgłaszania pomysłów oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Z tej perspektywy przejście od idei do wdrożenia może stanowić trudne dla organizacji wyzwanie. Kluczową kwestią jest umiejętność angażowania pracowników wokół wspólnych celów. Interesujące rozwiązania wypracował zespół Crossrali — największej inwestycji infrastrukturalnej w Europie (do końca 2017 roku ma połączyć trzy kluczowe dzielnice Londynu i lotnisko Heathrow nowoczesną siecią kolejową; budżet tej inwestycji sięga blisko 15 mld funtów).
Realizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga więc transformacji w myśleniu o złożonych procesach zachodzących w ramach inwestycji. A także, poszukiwania optymalnych rozwiązań, które zmierzają do minimalizacji kosztów, utrzymania terminów, niezawodności łańcucha dostaw czy spójnej komunikacji. Stąd pomysł powołania (już w 2013 roku) czteroosobowego zespołu innowatorów Crossrail. Dotychczasowe doświadczenia można — zdaniem Andrew Wolstenholme’a, CEO Crossrail — sprowadzić do trzech istotnych wniosków.

Współpraca. Zespół innowatorów współpracował z każdym z działów w ramach potężnej inwestycji i uczestniczył w każdym procesie. Nie po to jednak, aby poprawiać, lecz inspirować pracowników bezpośrednio zaangażowanych w dany odcinek inwestycji. Dzięki temu stworzono sieć „mistrzów innowacji” oraz procedury wymiany doświadczeń i warsztaty sprzyjające wypracowywaniu innowacji.

Kultura. Udało się zbudować taką kulturę organizacyjną, która sprzyja otwartości pracowników i poszukiwaniu rozwiązań. Kultura ta z czasem przeniknęła całą organizację, a świadomość pracowników, że mogą wnosić unikalne rozwiązania, buduje z kolei ich zaangażowanie.

Możliwości wymiany. W ramach projektu, uruchomiono platformę gromadzącą i udostępniającą poszczególne wyzwania i pomysły. A także — umożliwiającą opracowywanie rozwiązań. Model ten opiera się na Big Data, a więc gromadzeniu i przetwarzaniu zbiorów danych. Zespół roboczy i szefowie inwestycji decydują zaś o możliwościach i kolejności finansowania poszczególnych pomysłów.

Od połowy 2013 roku do dziś — dzięki spopularyzowaniu innowacyjnej platformy — zainteresowanie uczestnictwem w londyńskiej inwestycji Crossrail zgłaszają kolejni uzdolnieni absolwenci uczelni (efekt przyszedł już po pierwszych tygodniach działania platformy). W szczytowym okresie ponad 1000 pracowników zgłaszało swoje pomysły. Baza danych zawiera obecnie 800 propozycji, z czego 300 już zostało opracowanych. Setka z nich zaś — jest w trakcie realizacji.

partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo