Realizacja celów biznesowych firmy zależy w dużej mierze od efektywności pracy. Ta zaś — od postaw pracowników i warunków w jakich realizują te cele. Jak uzyskać optymalne rozwiązanie? Na kim się wzorować?

Poszukiwanie złotego środka — modelu idealnego — czegoś pomiędzy efektywnością a komfortem pracy, to temat wokół którego krążą autorzy książki „Innowacje w miejscu pracy”. W konsekwencji, sprawnie integrują te obszary (innowację i pracę). Choć jest to pokłosie międzynarodowego projektu badawczego, zrealizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego, nie należy zrażać się naukowym podejściem autorów.
okladka_innowacjeJak zatem połączyć innowacyjność z zarządzaniem zasobami ludzkimi, tak aby uzyskać rozwiązanie optymalne? Na innowacyjność uwagę zwracają już nie tylko organizacje biznesowe, lecz państwa (administracja publiczna stawia sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających unikatowym produktom bądź usługom) oraz organy UE. Jak zauważają autorzy książki, istnieje bardzo silna korelacja między innowacyjnością, konkurencyjnością a produktywnością.

 

Innowacja i praca, wspólna sprawa

W jaki sposób postępują najbardziej innowacyjne organizacje działające na rynkach europejskich? Badania prowadzone między innymi przez Christophera Mathieu, Chrisa Warhursta i Sally Wright, dowodzą, że innowacyjne firmy:
tworzą więcej lepszych miejsc pracy;
stawiają na integracyjność (częściej zatrudniają przedstawicieli
defaworyzowanych grup społecznych).

Drugie ze spostrzeżeń może zaskakiwać, lecz w istocie potwierdza często już lansowane tezy o wysokiej produktywności zespołów złożonych z różnorodności — doświadczeń, pokoleń, umiejętności, charakterów. W takich środowiskach bardzo często wypracowuje się unikatowe rozwiązania.
Badacze, współautorzy książki, podkreślają, że jakkolwiek zwykle stawianie na innowacje oraz jakość pracy są postrzegane i analizowane z osobna, to dotyczą tego samego mechanizmu — przebiegają tą samą ścieżką. A więc — za dobrym miejscem pracy może pójść innowacja, czy też: nie ma innowacji bez sprzyjających warunków, aby ją wypracować i wdrożyć.

 

Najlepsze wzorce, Dania i Finlandia

W książce „Innowacje w miejscu pracy” znajdziemy szereg znakomitych przykładów, które dowodzą że innowacja idzie w parze z jakością pracy; zapoznamy się tez z licznymi, różnorodnymi modelami, które determinują rozwój poszczególnych rynków. Do liderów innowacji w UE należy Dania. Źródłem sukcesu zaś jest szerokie zastosowanie narzędzi sprzyjających innowacji (także w tradycyjnych gałęziach przemysłu czy też usługach pożytku publicznego). Poza tym, wielu pracowników objętych jest tzw. dyskrecjonalnym systemem uczenia się. Oznacza to partycypacyjne i integracyjne podejście do innowacji. Reasumując, w Danii — mówią autorzy książki — zamiast dążyć do zwiększenia wydatków na B+R na poziomie krajowym, co jest trudno osiągalnym celem, większą uwagę należy zwrócić na innowacyjność organizacyjną.

Przykład płynący od innego z europejskich liderów to polityka fińska. Nacisk stawia się tam na działania oddolne i aktywność pracowników. Jak czytamy w omawianej książce: „Fińska agencja finansująca technologie i innowacje (Tekes) realizuje specjalny program (Liideri – Biznes, produktywność i radość z pracy) w celu promowania innowacyjności inspirowanej przez pracowników (EDI) w przedsiębiorstwach. Opiera się on na założeniu, że pracownicy uczą się chętnie i skutecznie, a także są w stanie wykorzystywać swoją kreatywność w pracy. Na poziomie ogólnym EDI dotyczy aktywnego i systematycznego udziału pracowników w generowaniu nowych pomysłów oraz opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w odniesieniu do produktów i usług oraz sposobów ich wytwarzania; te nowe rozwiązania stanowią wartość dodaną. Podczas oceny fińskiego programu, przeprowadzonej w 400 podmiotach, które otrzymały finansowanie, stwierdzono, że w 70% organizacji nastąpiła jednoczesna poprawa wydajności operacyjnej i jakości życia zawodowego”.

 

***
Czy warto uczyć się na własnych błędach? Znacznie lepiej podążać sprawdzoną, wcześniej wytyczoną ścieżką. Na łamach książki „Innowacje w miejscu pracy” zetkniemy się z szeregiem najbardziej efektywnych rozwiązań, które raz, że stanowią źródło unikalnych produktów i usług, dwa — bezpośrednio przekładają się na standard pracy (a zatem, również na poziom satysfakcji pracowników). Silne więzi między innowacją a warunkami pracy to tylko jedno z wielu niezwykłych spostrzeżeń badaczy z całej Europy.
— Krzysztof Ratnicyn

Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok (red.), „Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego”, wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017.
partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo