Ambicją każdej firmy są innowacyjne pomysły. Jak się jednak z nimi zmierzyć, aby przekuć je na sukces biznesowy?

Wiele innowacyjnych pomysłów na produkt czy usługę nie zdaje testu praktycznego i przegrywa w konfrontacji z rynkiem. Organizacja pracująca nad tego typu nowym rozwiązaniem staje przed wieloma wyzwaniami, a i przyczyny niepowodzeń mogą być różnorodne. W odniesieniu do start upów przeważnie mówi się, że 90% z nich przegrywa w rynkowej walce o klienta. Clayton M. Christensen powtarza, że źródłem porażki zwykle jest niedopasowanie do potrzeb konsumentów (więcej: tutaj). Ale w przypadku jakiejkolwiek innowacji, bardzo ważne staje się wewnętrzne przygotowanie organizacji na jej wypracowanie i wprowadzenie na rynek.

4 odpowiedzi na kluczowe pytania

Christensen i Michael Overdorf (badacz związany z Harvard Business School) wskazują cztery problemy, z którymi powinna zmierzyć się organizacja, zanim podejmie się innowacji (Meeting the Challenge of Disruptive Change). W zasadzie są to pytania, na które muszą odpowiedzieć sobie liderzy.

1. Czy masz zasoby? Nawet jeśli dotychczasowe mechanizmy działają sprawnie, nie oznacza to, że sprawdzą się w przypadku innowacji. Dotyczy to zasad działania w poszczególnych działach, postaw ludzi, ale też np. modelu promocji i sprzedaży albo dystrybucji czy sprawności łańcucha dostaw.
2. Czy masz właściwe procesy? Każdej zmianie towarzyszy opór ze strony ludzi (np. motywowany obawami wobec tego, co nadchodzi). Jeżeli w organizacji panuje przekonanie, że procesy w niej działają sprawnie, należy zrewidować to myślenie pod kątem innowacji. Zupełnie inną, niezwykle ważną sprawą jest faktyczna sprawność procesów w firmie (na ile dominują utarte schematy i przyzwyczajenia, a nie reguły pozwalające stale doskonalić te procesy).
3. Czy masz odpowiednie wartości? Nie każda innowacja sprawdzi się z perspektywy celów całej organizacji; być może w dłuższym okresie czasu nie będzie rentownym przedsięwzięciem — jak to się zatem ma do wcześniej założonych celów całej firmy?
4. Jaki zespół podejmie się innowacji? Przed podjęciem się takiego zadania, należy rozważyć, w jaki sposób — pod kątem zasobów ludzkich — można tego dokonać? Czy powołać zespół zadaniowy, a może przydzielić zadanie jednemu z istniejących działów? Wreszcie, kto będzie liderować takiemu przedsięwzięciu?

sprawdzam

Ludzie i procesy

Niezależnie od tego, jak ważne są powyższe generalne pytania, warto zwrócić uwagę na szczegóły — jak wiele zależy od zarządu oraz postaw ludzi. Oznacza to na przykład, że każda organizacja zmierzająca w kierunku innowacji powinna zdać sobie sprawę, że:

1. Kluczowe jest jednakowe rozumienie misji, wizji i celów strategicznych firmy przez wszystkich członków zarządu.
2. Pracownicy muszą znać misję i wizję organizacji oraz cele strategiczne; innymi słowy — wiedzieć, w czym uczestniczą.
3. Powinni też być, co naturalne, odpowiednio zmotywowani i zaangażowani (od postaw ludzi zależy powodzenie biznesu).
4. Podejmując decyzje, liderzy powinni opierać się na faktach (mierzalnych danych), nie zaś opiniach. Dzięki temu, w kontekście innowacji, mogą skutecznie zmierzyć się z tym wyzwaniem.
5. Procesy powinny być ustandaryzowane i opisane, decyzje zaś — podejmowane wedle przyjętych standardów.

Dylematy te rozstrzyga Strategia Lean, autorskie podejście Leanpassion do transformacji ujętej w pięciu krokach. Dzięki temu organizacja wchodzi na ścieżkę ciągłego doskonalenia (pobierz prezentację dotyczącą transformacji w pięciu krokach).

— kr

partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo