Starzejące się społeczeństwa to problem całej Europy. W Polsce jednak poziom zaangażowania seniorów w życie gospodarcze i społeczne jest dużo niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Z jednej strony oznacza to kurczącą się populację aktywnych zawodowo. Z drugiej – stagnację osób kończących karierę zawodową. Z raportu przygotowanego przez EY wynika, że w perspektywie 2060 roku liczba mieszkańców UE powyżej 65. roku życia wzrośnie o blisko 60% (z 93 mln do 148 mln). W Polsce ich liczba się podwoi (z 5,5 do 11 milionów). Przy czym udział osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do aktywnych zawodowo (w wieku 16-64 lata) będzie prawie trzy razy wyższy, niż obecnie.

Polska a reszta Unii

W rankingu aktywności seniorów sytuacja Polski wygląda dziś dramatycznie. Wskaźnik aktywnego starzenia się (AAI), służący monitorowaniu zaangażowania osób starszych w życie gospodarcze i społeczne, umieszcza Polskę na przedostatnim miejscu wśród państw UE. Ranking ten mierzy kilka czynników: zatrudnienie, uczestnictwo w życiu społecznym, niezależne życie w zdrowiu i bezpieczeństwie oraz możliwości i warunki sprzyjające aktywnemu starzeniu się.
W Polsce zaledwie 15,5% osób powyżej 65. roku życia ocenia swój stan zdrowia jako „dobry” bądź „bardzo dobry”. W przypadku Szwecji wskaźnik ten wynosi 68,2%, a w Szwajcarii 67%.

Skandynawscy liderzy, dobre praktyki

Najlepiej w rankingu AAI wypadają Szwedzi i Duńczycy. O ile w przypadku Polski wskaźnik AAI wynosi 28,1, to w Szwecji i Danii odpowiednio: 44,9 i 40,3. Trzecie miejsce zajmuje Holandia (40,0). Niżej od Polski wśród państw UE notowana jest tylko Grecja (27,6). Warto podkreślić, że poza stanem zdrowia, równie ważna jest aktywność zawodowa czy zaangażowanie w życie lokalnych społeczności.

Eksperci EY przeanalizowali systemy opieki zdrowotnej w Anglii, Niemczech oraz Szwecji. W krajach tych równie ważne są zarówno aspekty zdrowotne, jak i społeczne. Nie ma jednak, jak zauważają eksperci EY, jednego wzorca, ponieważ dużą rolę odgrywa lokalne uwarunkowanie, specyfika danego kraju. W Szwecji np. wprowadzono rozwiązania oparte na idei inteligentnego domu, w którym zamieszkują osoby starsze. „Podopieczny ma do dyspozycji m.in. automatyczny podajnik leków, pas wykrywający upadki, czy aplikację na telefon przekazującą opiekunowi informacje o osobie starszej” – wyjaśnia Michał Majewski z działu doradztwa biznesowego EY. Podobne rozwiązania praktykuje się w Norwegii, Holandii i Portugalii.

Raport AAI publikowany jest na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej.
Raport „Kompleksowa opieka nad pacjentem w wieku senioralnym. Analiza dobrych praktyk” (luty 2015) przygotowała firma doradcza EY w związku z pilotażowym projektem opieki nad seniorami w ramach „Centrum Geriatrii” (Gdański Uniwersytet Medyczny, samorządy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie).

partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo
Bartek Cymer: Druk 3D w procesach produkcji — oszczędność zasobów
18.04.2017

Bartek Cymer: Druk 3D w procesach produkcji — oszczędność zasobów

0
Przejdź do wpisu