Jak być skutecznym liderem? Warto zamienić ego na empatię, być uczciwym wobec siebie i ludzi, opierać się na faktach a nie opiniach, a do tego pozwalać ludziom eksperymentować i popełniać błędy. Ktoś powie: dziś takich liderów nie ma. Nieprawda. Każdy może się takim liderem stać.

W tematyce przywództwa znajdziemy wiele książek, artykułów, modeli i wzorców tego, jak postępować, by być dobrym menedżerem. Niektóre z nich kładą nacisk na cechy osobowościowe, inne zaś — jak w myśleniu Petera Druckera — wręcz przeciwnie, zakładają, że dobry lider po prostu zawsze robi to, co trzeba, we właściwym czasie. Cechy charakteru nie mają zaś znaczenia, a przynajmniej nie są najważniejsze.

8 zachowań według Druckera

Drucker, nieżyjący już ekspert ds. zarządzania i badacz procesów zachodzących w organizacjach (znany m.in. z popularnych na całym świecie podręczników „Essential Drucker”), przekonywał, że lider powinien przestrzegać ośmiu reguł, dzięki którym zyska na skuteczności.

Wedle tego podejścia, przywódca zadaje sobie pytania: „Co należy zrobić?”, „Co jest dobre dla firmy?”, opracowuje plan działania, bierze odpowiedzialność za decyzje, a także za komunikację (wewnątrz, w dół organizacji), skupia uwagę na okazjach, nie na problemach, sprawnie prowadzi narady, wreszcie — myśli i mówi „my”, nie zaś „ja” (skupienie na organizacji i tworzących ją ludziach).

3 filary standardu przywództwa

Jeśli zarządzający nie myśli w kategoriach „my” zamiast „ja” to może być znak, że nie przeszedł jeszcze przez Leadership 734. Cóż to takiego? To warsztat dla liderów, który uczy standardu przywództwa, który wypracowała firma Leanpassion.

Leadership 734 składa się z trzech filarów:

7 kroków kaskadowania strategii – wszyscy mają dzięki temu wspólne cele;

3 elementów zarządzania wizualnego – wszystko widać jak na dłoni i nikt niczego się nie domyśla;

4 etapów rozwoju ludzi i zespołów – każdy, zgodnie ze swoją rolą, zaangażowany jest w realizację strategii.

Stąd też w nazwie „734”. Podejście to jest równocześnie 4. krokiem Strategii Lean (5—krokowej transformacji wypracowanej przez Leanpassion). Celem jest ustalenie jednego standardu przywództwa (wszyscy liderzy w firmie przewodzą w ten sam sposób, każdego dnia). To niezwykle ważne tak z perspektywy przywódczej, jak i pracowniczej.

Z jednej strony, ułatwia to zarządzanie. Badania dotyczące polskiego rynku wskazują, że ponad 90% liderów improwizuje (wg Audytu Strategia Lean, Leanpassion 2013-16). Leadership 734 polega na ustaleniu jednego standardu przywództwa. W rezultacie 100% liderów każdego dnia przewodzi w ten sam sposób. Dzięki temu pracownik wie, wedle jakich standardów działa organizacja (w tym, jak funkcjonują procesy decyzyjne); nie jest zaskakiwany każdego dnia postawą czy poleceniem przełożonych. Zna obowiązujące w firmie „reguły gry”. W ten sposób w firmie nikt niczego się nie domyśla i wszyscy mogą spokojnie pracować.

Więcej na temat Leadership 734 można przeczytać w prezentacji na ten temat, autorstwa Radosława Drzewieckiego, założyciela Leanpassion — tutaj.

partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo