Większość naszych rodaków formułuje ostrożne opinie na temat przedsiębiorców, choć o własnych pracodawcach mówi dobrze. Generalnie zaś, pod względem sympatii do ludzi biznesu, Polacy są w dole europejskiego rankingu.

Szczególnej uwagi wymaga młode pokolenie i ich edukacja ekonomiczna. Jak wskazuje raport Polskiej Rady Biznesu i Forum Obywatelskiego Rozwoju „Wizerunek Przedsiębiorcy”, ich świadomość co do roli biznesu jest niższa, niż ogółu społeczeństwa. Jedynie co druga osoba w wieku 15-19 lat (53%) wie, że przedsiębiorcy odpowiadają za wytwarzanie większości dochodu naszego kraju. Współczynnik ten dla całej populacji wynosi 72%. Eksperci FOR sugerują, że działań edukacyjnych wymaga młodzież już na poziomie gimnazjalnym.

partnerem-merytorycznym2

Respondenci zapytani o to, czy ich zdaniem polscy pracodawcy terminowo regulują wszystkie swoje należności, tylko w jednym na dwa przypadki odpowiadali pozytywnie (odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”). Jednakowoż, kiedy to samo pytanie dotyczyło pracodawcy konkretnego respondenta, pozytywnej odpowiedzi udzieliło aż 89% badanych. Podobne różnice w ocenie „mojego szefa” i „typowego” lidera organizacji widać w odpowiedziach na inne pytania. Z raportu wynika, że jedynie 41% polskich pracodawców prowadzi prawidłową dokumentację czasu pracy. Jeśli pytanie zawęzimy do „mojego pracodawcy”, to pozytywnych odpowiedzi jest 81%. „Okazuje się, że opinia dobrze znanego z codziennych doświadczeń własnego pracodawcy jest lepsza niż abstrakcyjnego przedsiębiorcy” – mówi Aleksander Łaszek z Forum Obywatelskiego Rozwoju. – „Ogólny wizerunek przedsiębiorców jest gorszy od faktycznych doświadczeń Polaków z konkretnymi pracodawcami” – dodaje ekspert FOR.

Pod względem sympatii do przedsiębiorców ze strony całych społeczeństw, Polska lokuje się więc w dole rankingu. Istnieje wyraźny podział między państwami północy i zachodu Europy oraz regionem Europy Środkowowschodniej. Eksperci PRB i FOR zauważają, że ze względu na kryzys finansowy nastawienie społeczeństw do przedsiębiorców najbardziej spadło w krajach dotkniętych tym kryzysem (Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy). Mniej sympatii do przedsiębiorców niż Polacy wykazują tylko Grecy, Bułgarzy, Słowacy i Cypryjczycy.

 

 

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo