partnerem-merytorycznym2

Lider powinien być elastyczny w dostosowaniu przywództwa do bieżącej sytuacji organizacji i jej celów. Ale nie może to oznaczać odejścia od standardu przywództwa!

Trudno dyskutować z tezą, że styl przywództwa jest w jakiejś mierze pochodną osobowości lidera. To jego cechy charakteru mogą wpływać bezpośrednio na reguły, którymi kieruje się podejmując decyzję.
W rzeczywistości jednak dojrzałość lidera powinna charakteryzować się zdolnością przystosowywania się do sytuacji. Oraz standardami, które znają jego pracownicy. Ta elastyczność ma dotyczyć przechodzenia od jednego do innego modelu przywództwa — zależenie od zmiennych potrzeb firmy i okoliczności zewnętrznych. Ale żeby tak było, musi on być przecież świadom, jak ta elastyczność jest ważna.

Kiedy w grę wchodzi inteligencja emocjonalna

Zdaniem Daniela Golemana, psychologa biznesu i autora bestsellerowych książek, najlepszych liderów charakteryzuje kilka cech osobowości emocjonalnej (por.: „Leadership That Gets Results”):

— samoświadomość;

— samokontrola;

— motywacja;

— empatia;

— umiejętności społeczne.

 
sprawdzam

Goleman opisał sześć różnych modeli przywództwa opartych na inteligencji emocjonalnej. Na każde z tych podejść składa się inna kombinacja powyższych cech. Model przywództwa z kolei przekłada się na takie cechy jak:

— elastyczność firmy;

— odpowiedzialność pracowników;

— jasność misji;

— zaangażowanie pracowników;

— wpływ na atmosferę pracy.

Oto 6 modeli przywództwa opisanych przez autora „Inteligencji emocjonalnej”:

  1. Nakazowy (który autor definiuje jako „Róbcie, co każę”);
  2. Autorytatywny („Chodźcie ze mną”);
  3. Jednoczący („Na pierwszym miejscu są ludzie”);
  4. Demokratyczny („Co o tym sądzicie?”);
  5. Normatywny („Róbcie to, co ja — bez refleksji”);
  6. Wychowawczy („Spróbujcie w ten sposób”).

 

Standard przede wszystkim

Jednak elastyczność lidera wcale nie oznacza chaosu, lecz umiejętność przywództwa adekwatnego do sytuacji, a także takiego, które opiera się na standardach, bierze pod uwagę fakty i twarde dane, nie zaś opinie.

Badania dotyczące polskiego rynku wskazują, że ponad 90% liderów improwizuje w zarządzaniu (wg Audytu Strategia Lean, Leanpassion 2013-16), co stanowi jedną z Wielkiej 5 Patologii Biznesowych (więcej tutaj) pod nazwą Ego-menedżerowie.

Odpowiedzią na ten problem jest wypracowany przez firmę Leanpassion model przywództwa Leadership 734, będący jednocześnie 4. krokiem transformacji (Strategii Lean w 5 krokach). Podejście to polega na ustaleniu jednego standardu przywództwa. W rezultacie 100% liderów każdego dnia przewodzi w ten sam sposób.

— kr

 

 

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo