Dla wielu osób pierwsze skojarzenie z Lean to specjalistyczne narzędzia. Nic bardziej mylnego! Lean to przede wszystkim zdrowy rozsądek. Myślenie, postawa, strategia działania w biznesie. Narzędzia zaś, to tylko środek do jej realizacji. Stawianie ich na pierwszym miejscu jest błędem. Wydają się one być niezbędne i skomplikowane, ale to człowiek jest tutaj najważniejszy. Jako że Lean na pierwszym miejscu stawia myślenie, świadomość i postawę, jest to ciągła praca, w którą zaangażowani są wszyscy pracownicy – począwszy od najwyższego szczebla, czyli zarządu, aż po szeregowych pracowników. Lean to nieustanne dążenie firmy, by stawać się coraz lepszym, to ciągłe dostrzeganie i rozwiązywanie problemów, ciągłe identyfikowanie i eliminowanie marnotrawstw.

W tym tekście skonfrontujemy narzędzia i projekty ze strategicznym podejściem do Lean. Kto wygra ten pojedynek?

Tymczasowe wdrożenie vs Lean bez końca

Traktowanie Lean w kategorii projektu sprawia, że postrzegane jest ono jako „wdrożenie”, mające umiejscowienie w konkretnych ramach czasowych, po których zamknięciu ocenia się wyniki i w zależności od spełnienia założonych celów ogłasza sukces bądź nie. Przy takim podejściu pracownicy bardzo szybko wracają do wcześniejszej rutyny oraz nawyków, ponieważ nie widzą powodów, by doskonalić proces, którego stali się uczestnikami. Tylko nieliczni z nich pozostają włączeni w zmianę, a ewentualne jej utrzymanie wymaga ogromnego wysiłku. Lean zaś to budowanie zaangażowania i satysfakcji z pracy oraz nieustanne doskonalenie i transformacja, gdzie wszyscy w organizacji pozostają skupieni na realizacji wspólnych celów.

Krótkotrwałe efekty vs GEPD

A co z efektami? Strategia Lean gwarantuje wzrost, zaangażowanie, produktywność oraz rozwój, natomiast podejście projektowe kierując się jedynie narzędziami, mimo obniżenia kosztów, przynosi jedynie krótkotrwałe zmiany. Skupienie na kosztach zamiast na satysfakcji pracowników blokuje ich rozwój jako fundamentu organizacji.

narzędzia vs strategia

Dedykowany zespół ds. Lean vs zaangażowanie wszystkich pracowników

W przypadku projektu odpowiedzialność skupiona jest tylko na wybranych osobach. W strategicznym podejściu do Lean, rolą lidera jest stworzenie takich warunków funkcjonowania organizacji, w której wszyscy pracownicy są zaangażowani we wspólne, świadome realizowanie misji biznesowej firmy, jednocześnie identyfikując i eliminując marnotrawstwo. Implementacja wybranych narzędzi to o wiele za mało. Tylko zaangażowanie całej organizacji w transformację zapewni jej trwałość.

Narzędzia vs ludzie

Narzędzia, które często są fundamentem wdrożenia, jedynie wspierają zmiany, jednak nigdy nie udoskonalą trwale przedsiębiorstwa. Sukces bowiem oparty jest na ludziach oraz ich, podkreślanym na każdym etapie zaangażowaniu oraz postawie. Pracownicy więc powinni mieć wpływ na swoją pracę i firmę, przede wszystkim zaś na formę realizacji kontekstu biznesowego, przy pełnym wsparciu ze strony zarządu.

And the winner is…

Tylko strategiczne podejście do Lean ma sens, tylko takie działanie daje trwałość efektów transformacji. Projekty i stosowane dorywczo narzędzia dają krótkotrwałe rezultaty i nie gwarantują stałej zmiany.

O strategii Lean mówimy zaś wtedy, gdy zostaną stworzone takie warunki funkcjonowania organizacji, w których wszyscy pracownicy, bez wyjątku, są zaangażowani we wspólne jej tworzenie, a tym samym budują jej sukces: każdy, codziennie, z własnej woli i świadomie powinien realizować misję i cele firmy, jednocześnie wskazując i eliminując marnotrawstwo.

Nieustanne identyfikowanie i eliminowanie marnotrawstw przynosi fantastyczne rezultaty. Tak w sensie biznesowym (rezultaty finansowe, bilans sprzedaży, wzrost wartości dodanej dla klienta), jak i pracowniczym (satysfakcja i zaangażowanie zespołu). Cały ten proces jest zaś trwały i zakłada ciągłe dążenie do doskonalenia zarówno procesów, jak i całego przedsiębiorstwa.

Lean bowiem nie ma końca, transformacji nie można włożyć w ramy czasowe a każdy, od zarządu, przez specjalistę po szeregowego pracownika w tę zmianę jest zaangażowany. Lean to przede wszystkim myślenie, zaangażowanie i postawa, a nie narzędzia!

baner-1v6

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo