Dlaczego, według danych Gallupa, tylko 30% amerykańskich pracowników jest zaangażowanych? Liniowi pracownicy rzadziej niż menedżerowie wierzą w misję firmy i zdolności przywódcze liderów. Rzadziej też wykazują optymizm względem wyznaczanych przez organizację celów.

Dane, które publikuje instytut Gallupa (raport „Companies are missing opportunities for growth and revenue”, marzec 2015) wskazują, że tylko trzech na dziesięciu amerykańskich pracowników jest zaangażowanych w miejscu pracy. Kiedy zestawić te wnioski z danymi, które opracował McKinsey & Company, można doszukać się źródeł tego stanu rzeczy. McKinsey bowiem — w ramach Organizational Health Index — przez dekadę przebadał w USA 3 mln pracowników zatrudnionych w 1300 firmach.

Otóż, wydaje się, że bardziej doświadczeni pracownicy znacznie częściej optymistycznie spoglądają w przyszłość, w tym na długofalowe cele organizacji w której pracują. Z danych poddanych przez McKinsey analizie wynika też, że menedżerowie są też w większym stopniu skłonni ufać organizacji i postrzegać plany firmy jako prawdopodobne i realne. Największe rozbieżności — między menedżerami a szeregowymi pracownikami — dotyczą oceny własnej organizacji pod kątem jej zdolności do motywowania pracowników. Tak, aby wzbudzając entuzjazm wśród ludzi, napędzać ich do nadzwyczajnego zaangażowania, poświęcenia i realizacji zadań. Różnice te dotyczą również oceny zdolności liderów do inspirowania innych.

leanspiratorgrafika

Ocena przywództwa. Na pytanie, czy liderzy firmy potrafią inspirować do działania innych pracowników, pozytywnie odpowiedziało 77% menedżerów i 61% pracowników liniowych. Różnica: 16%.

Motywacja. Na pytanie, czy firma motywuje swoich pracowników, odpowiedzi „tak” udzieliło 73% menedżerów i 62% pracowników liniowych. Różnica: 11%.

Jak zauważają na łamach „McKinsey Quarterly” (March 2016) Michael Bazigos i Emily Caruso z nowojorskiego biura McKinseya — pracownicy wewnętrznie zmotywowani, są bardziej zaangażowani (o 32%) i zadowoleni z pracy (o 46%). Znacznie rzadziej też doświadczają wypalenia zawodowego i wykonują swoją pracę lepiej niż inni (średnio o 16%). Dane Gallupa zaś wskazują, że brak zaangażowania pracowników jest bardzo kosztowny dla całej amerykańskiej gospodarki — rocznie traci na produktywności od 450 do 550 mld dolarów.

partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo