Powodzenie firmy zależy od ludzi a szczególnie od liderów — jakości przywództwa oraz ich umiejętności strategicznego myślenia. I choć o jednym, i o drugim mówi się naprawdę dużo, wiele firm utyka w momencie, w którym sformułowano strategię, ale brakuje pomysłu, jak ją zakomunikować, skaskadować, zapewniając jednocześnie rozwój kompetencji potrzebnych do jej realizacji.

Największym dylematem nie jest więc stworzenie odpowiedniej strategii, lecz to, w jaki sposób zapewnić jej realizację. Nie ma przedstawiciela zarządu, który by nie marzył o podłączeniu ludzi i procesów do strategii. Zarządzający doskonale wiedzą, że gdy procesy zapewniają realizację celów biznesowych, a gdy wszyscy pracownicy grają odpowiednią rolę, świadomie realizując kontekst biznesowy, firma jest napędzana i ludzie przenoszą ją w przyszłość.

Jak ważni są liderzy w dzisiejszych czasach potwierdziło ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy zrealizowane w zeszłym roku przez Leanpassion, z którego jeden z najważniejszych wniosków to: „Promotorzy lidera wykazują większą satysfakcję, motywację i lojalność”.

Poziom i jakość przywództwa mają kluczowy wpływ na realizację strategii i budowę przewagi konkurencyjnej. Jedną z patologii biznesowych zidentyfikowanych przez Leanpassion jest brak standardów przywództwa i zarządzania, przez co aż 90% liderów improwizuje w pracy (wg Audytu Strategia Lean, Leanpassion 2013-16).

Jak poprawić poziom przywództwa w organizacji?

Jak zatem można sprawić, by każdy team lider, brygadzista, kierownik, dyrektor czy też manager był w stanie zapewnić takie warunki funkcjonowania swojego zespołu, w których:
• Wszyscy mają wspólne cele,
• Nikt niczego się nie domyśla,
• Każdy zgodnie ze swoją rolą jest zaangażowany w realizację kontekstu biznesowego (misji wizji i celów strategicznych)?

Niezbędne staje się wypracowanie jednego standardu przywództwa, by wszyscy liderzy działali w ten sam sposób, każdego dnia. Dzięki temu pracownik wie, wedle jakich standardów działa organizacja (w tym, jak funkcjonują procesy decyzyjne); nie jest zaskakiwany każdego dnia postawą czy poleceniem przełożonych. Zna obowiązujące w firmie „reguły gry”. W ten sposób w firmie nikt niczego się nie domyśla i wszyscy mogą spokojnie pracować. Jak osiągnąć tę sytuację? Właśnie do tego celu został stworzony program Leadership 734.

Czym jest Leadership 734?

Leadership 734 to program, który buduje standardy przywództwa. Jest 4 krokiem w metodologii 5 kroków strategii lean, stanowiąc fundament udanej transformacji. Może być wdrażany także jako samodzielny program wzmacniający kompetencje menadżerskie i przywództwo w organizacji. Dzięki Leadership 734, 100% liderów każdego dnia przewodzi w ten sam sposób.

Co kryje się pod cyframi 734?

7 Kroków Kaskadowania Strategii – Wszyscy mają wspólne cele

Każdy z celów strategicznych organizacji musi zostać przełożony na jej działania operacyjne. Stosując 7 kroków kaskadowania strategii, sprawiamy, że wszyscy pracownicy mają wspólne cele. Zanim przejdziemy do szczegółów bardzo ważne jest, aby w kaskadowaniu uczestniczyli wszyscy reprezentanci procesu.

W pierwszym kroku przypominamy cele strategiczne (GEPD – patrz 1 krok strategii lean), kierunek dla procesów (LEW – patrz 2 krok strategii lean) W drugim kroku kaskadowania rysujemy prosty przebieg procesu uwzględniający podział na jego najważniejsze etapy. Krok 3 to wspólne cele – odpowiadamy na pytanie, jakie wspólne cele w tym procesie będą wspierały cele strategiczne i ustalony kierunek. Krok 4 to krytyczne czynniki sukcesu dla każdego z etapów procesu. W kroku 5 definiujemy wskaźniki KPI, którymi będziemy mierzyć uzgodnione wcześniej krytyczne czynniki sukcesu.

Ostatnim poziomem kaskadowania strategii — ale jednym z ważniejszych — jest komunikacja strategii, która może być zrealizowana z wykorzystaniem narzędzia 5R – mającego na celu stworzenie świadomego i efektywnego zespołu. Kontrakt 5R opisuje: wspólne cele, które udało się uzyskać w sesji kaskadowania strategii uzupełnione o ramy, role, reguły i relacje. Kiedy wszyscy mają wspólne cele, wszyscy mogą być zaangażowani w wygrywanie!

baner-1v6

 

3 Elementy zarządzania wizualnego – wizualne tablice, procesy i liderzy

Dzięki 3 elementom zarządzania wizualnego nikt niczego się nie domyśla i wszyscy znają swoje cele. Zarządzanie wizualne pozwala firmie cały czas stawać się Lean, szybko identyfikować i eliminować problemy, a przy tym równocześnie poprawiać efektywność i komunikację w zespole. Wizualne tablicy budują świadomość i zaangażowanie poprzez cykl: cel, wynik, kaizen.

Wizualne procesy to wizualne środowisko pracy, które ułatwia raportowanie, monitorowanie wyników i dostrzeganie problemów. Wizualni liderzy to liderzy obecni w gemba, dostępni i widoczni dla pracowników, biorący udział w board meetingach.

4 etapy rozwoju ludzi i zespołów – zaangażowanie w wygrywanie

Nie ma możliwości zaangażowania kogokolwiek we wspólną pracę nad realizacją strategii bez dokładnego określenia jego roli. Można uzyskać krótkotrwałe zrywy zaangażowania w organizacji, zwłaszcza jeśli włączymy ludzi w jakiś proces doskonalenia czy też uzgadniania. Jednakże, by móc liczyć na to by ludzie w firmie nie tylko byli zaangażowani, lecz ją tworzyli,
powinniśmy dokładnie określić jakie role chcemy, żeby grali zarówno w kwestii „Dlaczego” – realizacji kontekstu biznesowego (misji, wizji, wartości i celów strategicznych), jak i dostarczania wartości do klienta — realizacji celów indywidualnych, by móc zrealizować cele wspólne.

4 etapy rozwoju ludzi i zespołów polegają na:
1) Określeniu ról w firmie dla poszczególnych szczebli organizacyjnych
2) Określeniu ról poszczególnych pracowników w procesie
3) Stworzeniu matryc kompetencji (stan obecny vs. docelowy) dla obu rodzajów ról, tych firmowych i tych procesowych.
4) Stworzenie indywidualnego i zespołowego planu rozwoju doskonalenia umiejętności, zaplanowanego tak, by osiągnąć docelowe pokrycie matrycy kompetencji.

Wypracowanie w firmie jednego standardu przywództwa to oparcie organizacji na solidnym fundamencie — wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego się nie domyśla, każdy jest zaangażowany w realizację kontekstu biznesowego. A gdy osadzimy dom na mocnym fundamencie, na pewno nie upadnie. Od tego momentu organizacja zyskuje nowy standard zarządzania, a tym samym większą stabilność w realizacji strategii.

partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo