O niektórych z branż można powiedzieć, że przewodzą w cyfrowej rewolucji, lecz w pogoni za innowacyjnymi narzędziami, nie można zatracić perspektywy ludzkiej — postawy liderów i pracowników.

Nowe technologie mogą być źródłem przewagi rynkowej, zwłaszcza że coraz częściej o wartościowej informacji dostarczonej na czas, mówi się w kontekście najważniejszego kapitału. Narzędzia IT, takie jak big data czy benchmarking w e-handlu, są z kolei źródłem tej wiedzy. Zdolność do przetwarzania i analizowania olbrzymich zbiorów danych czy też porównania własnych wyników z otoczeniem rynkowym (np. kanałów dotarcia albo wolumenu sprzedaży) — mogą okazać się informacją bezcenną.

Cyfrowy przełom

Najnowsze badania wskazują, że niektóre z branż są bardziej podatne bądź też mocnej zaawansowane w cyfryzacji niż pozostałe. Najlepiej pod tym względem wypadają media i rozrywka (62% firm tej branży w USA jest zaawansowana cyfrowo; wg badania Perception of digital penetration by industry, „McKinsey Quarterly”, marzec 2017). Tuż za nimi jest sprzedaż detaliczna (55%), a także — high tech oraz ochrona zdrowia (odpowiednio: 54 i 51%). Dalej zaś: transport i logistyka oraz usługi telekomunikacyjne (po 41%), usługi profesjonalne (42%) i usługi finansowe (38%). Średnia ze wszystkich branż to 37%. Spośród wszystkich firm — szacują eksperci — tylko 4% uzyskało już pełnię cyfryzacji, a co dziesiąta nie podjęła jeszcze w tym kierunku żadnych działań. Można się domyślać, że na wielu europejskich rynkach poziom zaawansowania w tej technologicznej rewolucji jest znacznie niższy niż w USA. Niemniej prędzej czy później i tam dotrze, bowiem wydaje się ona nieuchronna.

Perspektywa ludzka

Niezależnie od istotnej i rosnącej roli, jaką pełnią rozwiązania technologiczne, należy pamiętać, że są to zaledwie narzędzia, które czy to wspierają rozwój biznesu, czy też wyręczają w niektórych czynnościach człowieka. Prawdopodobnie jednak nigdy go w pełni nie wyeliminują (więcej na ten temat — czytaj: Ray Kurzweli, Nadchodzi osobliwość). Zarówno w znaczeniu przywódczym, jak i operacyjnym. Ponieważ każda zmiana w organizacji wywołuje opór pracowników, zjawisko to nie omija też cyfryzacji. Stąd też duża rola, jaką powinno odegrać dojrzałe przywództwo a także — postawa każdego pracownika uczestniczącego w procesie podlegającym technologicznej zmianie.

W tym więc kontekście warto zwrócić uwagę na transformacyjną rolę Strategii Lean. Rozwiązanie to daje trwały efekt (uczestnicy procesu nie wracają do dawnych nawyków), wzrasta zaangażowanie ludzi, decyzje podejmowane są na podstawie twardych danych (których źródłem, jak wspomnieliśmy, mogą być narzędzia IT), obowiązuje jeden standard przywództwa, wszyscy zaś (zgodnie ze swoja rolą) zaangażowani są w ciągłe doskonalenie. Podejście to może świetnie sprawdzić się również podczas wdrażania w organizacji rozwiązań cyfrowych. W usługach, lecz równie dobrze w produkcji (porównaj — rozmowa z Krzysztofem Sławińskim: Lean a współpraca ludzi i robotów w procesie produkcji). Więcej o transformacji w pięciu krokach — pobierz prezentację autorstwa Radosława Drzewieckiego, CEO Leanpassion: Strategia Lean.

baner-1v6

zobacz komentarze