Silosy uniemożliwiają realizację celów strategicznych firmy i zwiększanie wartości dodanej. Ponieważ liderzy nie dostrzegają tego problemu, to próbując zwiększać efektywność, ponoszą porażkę. A o skutecznej transformacji mogą zapomnieć — organizacja obciążona silosami, nie może się doskonalić.

Silosy to jedna z najczęstszych patologii występujących w organizacjach — wszystkich, bez względu czy zajmują się produkcją, czy usługami. Przy czym im większa skala działania firmy, tym silosy mogą być gęściej usiane i trwalsze. W wielu przypadkach mamy do czynienia ze skostniałymi strukturami i procesami utrwalonymi wieloletnią praktyką. Poszczególne działy czy departamenty, a nawet mniejsze zespoły, skupiają się na własnych działaniach, zamkniętych w ramach czasowych cyklach, tracąc perspektywę szerszą — obejmującą całą organizację.

W praktyce oznacza to, że pracownicy nie znają celów strategicznych firmy, które wyznacza zarząd. A nawet jeśli zostały im zakomunikowane, nie rozumieją ich. Zawsze przecież skupiali się na obowiązkach dotyczących własnego działu i procesu, więc również ich cele ograniczają się do tych zadań (wyznaczanych terminami, wynikami itd.). Powstaje pętla: nie realizują celów strategicznych, bo skupiają się na celach departamentu, ograniczają się wyłącznie do nich, ponieważ firmę opanowały silosy…
Innymi słowy, cele pracowników zakreślone są granicami własnego działu. Silosy skutecznie separują od siebie poszczególne departamenty czy zespoły. Tymczasem kluczowym wyzwaniem jest zwiększanie wartości dodanej, dostarczanej klientom. Wspólnie, przez wszystkich pracowników bez wyjątku.

Zniesienie bariery w postaci silosów to jeden z wymogów koniecznych, aby skutecznie przeprowadzić transformację. Silosy uniemożliwiają sprawną komunikację wewnętrzną oraz rozumienie przez pracowników kontekstu biznesowego firmy (misji, wizji, zachowań oraz celów strategicznych). W dalszej konsekwencji więc, silosy wpływają na postawy pracowników.

Refleksja: Jeśli jesteś liderem bądź menedżerem i narzekasz, że cele strategiczne firmy nie są realizowane (choć może i zostały zakomunikowane w dół), przyjrzyj się bliżej jak funkcjonuje twoja organizacja. Co z silosami w twojej firmie?

partnerem-merytorycznym2
 

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo