Organizacje w Polsce wciąż nie wykorzystują potencjału dojrzałych pracowników. Tracą bardzo wiele.

Według najnowszej edycji Golden Age Index (2016), obejmującej państwa OECD, rynek polski należy do najsłabszych pod względem angażowania pracowników w wieku powyżej 55. roku życia. Od lat prym w rankingu wiodą takie państwa jak Islandia (lider Indeksu od kilku lat), Szwecja, Estonia, Norwegia, ale też USA, Nowa Zelandia i Izrael. Ranking uwzględnia szereg czynników — nie tylko odsetek zatrudnienia w grupie 55+ — lecz również skalę ich udziału w szkoleniach, wysokość zarobków oraz rodzaj zatrudnienia. Na 34 państwa OECD, Polska zajmuje niechlubną, 30. lokatę (rok wcześniej było to 31. miejsce). Dlaczego to tak istotne?

Przyczyn, dla których coraz większą uwagę kieruje się na dojrzałych pracowników, jest kilka. Poza atutem makroekonomicznym (wyższy udział w rynku pracy przekłada się na wzrost PKB), korzyści odnoszą poszczególne organizacje zatrudniające starsze pokolenia (o starzejącej się Europie pisaliśmy tutaj: — Jak aktywizować seniorów).

3 korzyści z zatrudniania dojrzałych pracowników

Wymiana. Jeśli firmy nie postawią na wymianę wiedzy między pracownikami, wkrótce mogą utracić część swoich kompetencji. Nowi pracownicy, nawet najlepiej wykształceni i zmotywowani, nie zastąpią tych o długoletnim stażu. Dlatego tak ważny jest przepływ wiedzy i doświadczeń, wymiana międzypokoleniowa w poszczególnych zespołach oraz mentoring.
Różnorodność. Wiele badań oraz doświadczeń firm wskazuje, że najskuteczniejsze zespoły to te, które charakteryzuje różnorodność — również wiekowa. Za sprawą zderzania się różnych idei, doświadczeń i podejść, rodzą się najdoskonalsze rozwiązania. W przypadku organizacji wykorzystującej pracę zespołów doraźnych (zadaniowych), takie podejście wydaje się konieczne (więcej o pracy w zespole: Efektywność…).
Otoczenie. Aktywizując dojrzałych pracowników, firma nie tylko przyczynia się do wzrostu gospodarczego, ale też poprawia środowisko, w którym funkcjonuje — otoczenie społeczne. Co ciekawe, wiele badań wskazuje, że tego wymagają od pracodawcy młodzi ludzie, wchodzący dopiero na rynek pracy. Firma ma poprawiać otaczający ją świat, nie tylko produkować bądź dostarczać usług. W myśl strategicznego podejścia do transparentności i zgodnie ze standardami CSR, organizacja stawiająca na pracowników 55+, świetnie realizuje szczytne obietnice dojrzałych marek.

***
Wiele organizacji nie docenia wartości, jaką stanowią dojrzali pracownicy; to zaskakujące zwłaszcza w kontekście nakładów, jakie firmy ponoszą szkoląc wieloletnich pracowników. Sztuką jest utrzymanie ich w zasobach firmy, dostarczenie narzędzi służących ich rozwojowi (np. w odniesieniu do nowych technologii jako narzędzi pracy) oraz wdrożenie rozwiązań, które umożliwią sprawną wymianę wiedzy.

partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze

Wideo

Więcej wideo